טיפים

בית - טיפים - ראשי

קביעת מקדמות מספיקות בביטוח לאומי לתחילת שנת 2022

קביעת מקדמות מספיקות בביטוח לאומי לתחילת שנת 2022

מייד עם תחילת חודש ינואר 2022, יש לבחון את גובה ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי, כפי שמשמשת בסיס למקדמות החודשיות במהלך השנה השוטפת שלפנינו. מומלץ לקבוע מקדמות כאלה, שיספיקו לכיסוי ההכנסה החודשית המשוערת של העצמאי, וכך במשך השנה וכל רבעון יש לבחון אותה ולהתאימה.
בדרך זאת יהיה ניתן למנוע חובות לביטוח לאומי.

צרו קשר

הצהרת נגישות