טיפים

בית - טיפים - ראשי

הנחה ממס לתושבי "ישובים מוטבים", שיעור ההנחה ותקרת הזכאות לה.

הנחה ממס לתושבי "ישובים מוטבים", שיעור ההנחה ותקרת הזכאות לה.

תושבות ביישובים מסויימים מקנה הנחה בחיוב המס.

המטרה היא בין היתר, לתמרץ תושבים לקיים מרכז חיים ולחיות באותם ישובים שקיימת חשיבות (אסטרטגית, כלכלית, דמוגרפית וכו - הכל לפי החלטות והעדפות ממשלה) לעודד איכלוס / הגירה לאותם יישובים ממקומות אחרים בארץ.

אחת הדרכים לעודד ולהשיג מטרה זו, היא על דרך של תמריצי מס בשיטה של הנחות ממס על הכנסות התושבים.

להלן ההפנייה לאתר רשות המיסים, לעניין שמות הישובים שנכללים בהטבה זו וכן שיעורי ההנחה והתקרות המזכות, הכל על פי הקביעה בהנחיות.

ישובים מוטבים והנחות המס - ראה פרקים ד' וגם ח' (לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2021 ואילך - אתר רשות המיסים לישראל).

 

צרו קשר

הצהרת נגישות